Oświadczenie uczestnika sesji

Jestem świadoma(-y), że informacje jakie uzyskam w trakcie Sesji nie zastępują porad i orzeczeń lekarskich, a także leczenia medycznego.
Prowadzący Sesję nie zaleca żadnej techniki, jako formy leczenia problemów fizycznych, emocjonalnych lub medycznych a także nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie problemów osobistych jej uczestników. Z uwagi, że celem Sesji jest zapoznanie jej uczestnika z podstawowymi informacjami, które mogą być pomocne każdemu w poszukiwaniu emocjonalnego i duchowego dobrego samopoczucia, każdy uczestnik decyduje o tym, w jaki sposób zostaną one przez niego  wykorzystane.