Polityka prywatności

I Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

Zofia Nieścior

ul. Nad Wisłą 11E, 04-987 Warszawa,

NIP: 1130462857, REGON: 142300982

zwana dalej „Administratorem”.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@zofianiescior.pl

II Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w przypadku:

 1. a) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), na podstawie udzielanej przez Ciebie zgody, tj, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „RODO”, w celu zarządzania subskrypcją, wysyłania informacji dot. oferowanych produktów lub usług, określania preferencji użytkownika;
 2. b) skorzystania z formularza kontaktowego, na podstawie udzielanej przez Ciebie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytanie, podjęcie działania zgodnie z Twoim żądaniem;
 3. c) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania nim albowiem jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 4. d) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Ponadto, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa, zawartymi m.in. w ustawie o rachunkowości czy Ordynacji Podatkowej  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także  umożliwienia realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wyrażających się w prowadzeniu korespondencji, szeroko pojętej komunikacji, dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi, a także optymalizacji naszej strony i prowadzonych lub planowanych kampanii marketingowych, analizie użyteczności i jakości, celach marketingowych, a także rozwoju naszych usług.

III Zakres zbierania danych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a) imię;

b) nazwisko;

c) adres dostawy;

d)  numer telefonu;

e) adres e-mail;

f) nazwa firmy;

g) numery: NIP, REGON, KRS

h) adres dostawy;

i) IP urządzenia;

j) Informacje zbierane przez Cookies.

IV Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio na adres kontakt@zofianiescior.pl
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie realizacji wszelkich umów (m.in. w celu zawarcia umowy), kontaktu, w tym korzystania z formularza kontaktowego lub Newslettera albo podejmowania innych działań, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji Konta Klienta, składania zamówień oraz późniejszej ich realizacji.
 3. Aby skorzystać z formularza kontaktowego lub Newslettera również konieczne jest podanie wskazanych w nim danych — bez tego nie jesteśmy w stanie przesłać do Ciebie informacji zwrotnej lub też podjąć działań, o które prosisz.

VI Cookies

 1. Na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystujemy tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. hosting serwera). Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej
 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.
 2. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc. albo nawet całkowite uniemożliwienie korzystania z naszego serwisu.

VII Konfiguracja plików Cookies

W każdej chwili możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce. Poniżej znajdują się odnośniki do instrukcji opisujących jak to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach:

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

W odniesieniu do aplikacji Google Analytics informacje o tym jak wyłączyć jego działanie, znajdziesz tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

VIII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nasza strona korzysta z narzędzi analitycznych, umożliwiających zarządzanie reklamą i marketingiem świadczonych usług i produktów. Narzędzia te przetwarzają Twoje dane w sposób zautomatyzowany (profilowanie). Są to narzędzia umożliwiające remarketing naszych produktów oraz rejestrujące Twój ruch na stronie. Te wszystkie informacje pomagają nam ulepszać naszą ofertę kierowaną do Ciebie, weryfikować błędy pojawiające się w funkcjonalności Serwisu i reagować na nie.

W zakresie profilowania niniejszy serwis korzysta z Google Analytics, czyli aplikacji działającej w oparciu o pliki Cookies DoubleClick, umożliwiające rozpoznanie Twojej przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane są automatycznie przez Cookies, dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej, a następnie są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić dla Nas raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Google może przekazywać powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com), mającą siedzibę główną w USA i posiadającą certyfikat EU-US-Privacy Shield. Zgodnie z umową pomiędzy USA a Komisją Europejską, przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Privacy Shield zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

Przypominamy również, iż możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu Cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie.

IX Odbiorcy danych osobowych

 1. Nasza strona internetowa przekazuje uzyskane dane podmiotom świadczącym usługi IT (w szczególności Google LLC, o czym mowa powyżej) oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu, osobom upoważnionym przez Administratora czy podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradcze lub marketingowe, a także usługi w zakresie dochodzenia i ustalania roszczeń, czy też wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe są także przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) Dostawcom realizującym dostawy Towarów, w celu ich dostarczenia do Klienta, w zakresie niezbędnym do dostawy Towaru.

b) Dostawcom zewnętrznych systemów płatności, w celu zrealizowania płatności za zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.

 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

X Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do USA, w ramach umowy powierzenia danych zawartej z Google LLC, będącego dostawcą usługi Google Analytics, posiadającej certyfikat Privacy Shield.

XI Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy jedynie dane niezbędne do celów, w których są przetwarzane (minimalizacja danych), przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, w taki sposób że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe, w zależności od podstawy prawnej ich przetwarzania, przetwarzane są przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, okres niezbędny do wykonania umowy lub podjęcia działań, zgodnych z Twoim żądaniem, okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Tym samym okres przetwarzania danych zależy od procesów w jakich dane osobowe podlegają przetwarzaniu:

a) w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – do czasu wypowiedzenia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (usunięcie konta).

b) w przypadku zakupów – przez okres wynikający z obowiązków rachunkowych i podatkowych – wynikających z przepisów prawa, np. ustawy o rachunkowości czy ordynacji podatkowej; a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu Cywilnego.

c) w przypadku marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

 1. W przypadku danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda osoby uprawnionej lub jest to niezbędne w celu wykonania umowy, danej tej osoby mogą być przetwarzane, także po wycofaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. 

XII Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 1. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do na adres kontakt@zofianiescior.pl

XIII Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności”.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22.02.2021
© 2021 Zofia Nieścior | projekt i realizacja:  magiauslug.pl - tworzenie stron www i sklepów internetowych Warszawa magia usług